УЗД щитовидної залози показано при наступних станах:
? пiдозра на порушення функцiї щитовидної залози;
? пiдозра на об'ємний процес у щитовиднiй залозi;
?дифузне чи локальне збiльшення щитовидної залози;
?пiдозра на запальнi змiни щитовидної залози будь-якої природи;
?контроль за ефективнiстю проведеного лiкування при захворюваннях залози;
?пiдозра на гiпоплазiю, аплазiю, чи атипове розташування;
?наявнiсть об'ємного утворення в переднiх вiддiлах шиї.
➰При ультразвуковому дослiдженнi щитовидної залози оцiнюються:
⁃ Щитовидна залоза в цiлому:
?розташування (звичайне, низьке, високе, атипове);
?контури залози (рiвнi, нерiвнi; чiткi, нечiткi, переривчастi; не диференцiюються з навколишнiми тканинами)
?капсула (ущiльнена, стовщена, звичайна)
?ехоструктура (однорiдна, неоднорiдна; дрiбно-, середньо-, грубозерниста)
?ехогеннiсть (нормальна, знижена, пiдвищена)
⁃ Внутрiшньоорганнi змiни:
?характер змiн (дифузнi, вогнищевi);
?розташування змiн (верхнiй, нижнiй, середнiй сегменти; переднi, заднi, медiальнi, латеральнi вiддiли);
?кiлькiсть утворень (одиничнi, множиннi - пiддаються пiдрахунку, їхня кiлькiсть, численнi);
?розмiри: довжина, ширина, передньо-заднiй розмiр;
?контури: чiткi, нечiткi, переривчастi;
?ехоструктура: однорiдна, неоднорiдна - за рахунок чергування зон рiзної ехогенностi, переважно ан-, гiпо-, гiперехогенних включень, кальцинатiв, рiдинних фрагментiв.
⁃ Взаємовiдносини ЩЗ iз навколишнiми структурами.
⁃ Стан регіональних лімфатичних вузлів.
Додатково метод доплерометрії дозволяє оцінити кровотік (у нормі визначається в верхніх та нижніх полюсах часток), для диференціації утворень (добро- чи ймовірно злоякісних) та диференціації процесу (дифузно токсичного зобу).